Voorwaarden nachtwandeltocht

Voorwaarden / reglement voor de nachtwandeltocht van SNO op 15 juni 2012

 1. Door in te schrijven voor de Nachtwandeling van SNO te Niekerk-Oldekerk verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van dit reglement en deze te aanvaarden.
 2. De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ziekte of ongevallen van deelnemers, ongeacht de oorzaak daarvan.
 3. De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, diefstal of enige andere vorm van ondervonden schade.
 4. Deelname is geheel op eigen risico.
 5. De Nachtwandeling houdt in: 20 kilometer lopen, binnen 6 uur. Alleen marcheren, wandelen en snelwandelen is toegestaan. Hardlopen is dus verboden en kan leiden tot diskwalificatie.
 6. Het gebruik van een vervoermiddel, om welke reden dan ook, leidt tot diskwalificatie.
 7. De minimum leeftijd voor deelname aan de Nachtmars (20 km) is 16 jaar. Deelname vanaf 12 jaar is mogelijk, onder begeleiding van een volwassene.
 8. Als de deelnemer zich, om welke reden dan ook, niet aanmeldt of tijdens de Nachtwandeling van verdere deelname afziet, uitvalt of wordt gediskwalificeerd, wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.
 9. De deelnemer moet alle geldende verkeersvoorschriften correct opvolgen en de beschikbaar gestelde veiligheidshesjes op de aangegeven tijd dragen.
 10. De route van de mars is beschreven in een routebeschrijving. Daarnaast worden de routes door middel van routepijlen aangegeven. De deelnemer moet zich nauwgezet aan de routebeschrijvingen houden.
 11. De organisatie is bevoegd, in opdracht van de EHBO cq. organisatie, de deelnemer te verbieden nog verder deel te nemen aan onze Nachtwandeling als wij constateren dat er sprake kan zijn van  lichamelijke klachten.
 12. Het meelopen van honden is toegestaan mits aangelijnd.
 13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.