Contributie

Hieronder een overzicht van de geldende contributie bedragen seizoen 2015 -2016.

Gym.  Groep  5-6    Maandag   17.15 – 18.00€ 84,--   per/jaar
Gym.  Groep  7-8    Maandag18.15 – 19.15€ 84,--   per/jaar
Gym.  Groep  3-4Woensdag17.30 – 18.30€ 84,--   per/jaar 
Gym.  Vanaf 12 jr.Woensdag18.30 – 19.30€ 84,--   per/jaar
Conditie gym 55+Woensdag10.30 - 11.30€ 95,--   per/jaar
BadmintonWoensdag19,30 – 20.30€ 106,--   per/jaar
Conditie sportWoensdag20.30 – 21.30€ 95,--   per/jaar
PeutergymDonderdag15.30 - 16.15€ 76,--   per/jaar **
KleutergymDonderdag16.15 – 17.10€ 76,--   per/jaar
TurnenDonderdag17.30 – 19.30€ 135,--   per/jaar* 
TurnenZaterdag09.30 – 11.30€ 135,--   per/jaar*

* donderdag is 2 uur turnen dat betekent 1 uur € 84,00 en 1 uur € 42,00

*  Als je ook de donderdag turnt dan betaal je voor de zaterdag. € 85,--   per/jaar

** SNO is per mei 2013 gestart met peutergym en biedt dit vanwege subsidiemogelijkheden met korting aan, nl. voor het seizoen 2013/2014 voor € 50,-- per jaar. Vanaf september 2014 zal het normale jaartarief gelijk zijn aan het tarief voor kleutergym.

Elk volgende uur sporten binnen onze vereniging geeft  per lid 50% korting. Dus als je kiest voor bijv. Conditiegym en badminton betaal je voor Conditiegym de helft van het contributiebedrag

Tevens geven wij 5% gezinskorting wanneer 3 of meer leden uit één gezin komen !!

Klik hier voor het aanmeldingsformulier om je op te geven voor een lidmaatschap bij SNO

Contributie betalingen

Binnen onze vereniging geven wij de leden de mogelijkheid om de contributie te voldoen via automatische incasso overschrijving. Via het aanmeldingsformulier kunt u aangeven hoe u de contributie wenst te betalen.  In 2 termijnen of via een éénmalige afschrijving.  

Mede gelet op het feit dat vandaag de dag in sommige gevallen niet kan of wil worden voldaan aan de normale gang van zaken qua betalingen,  zijn ook wij, helaas, genoodzaakt om de regels rond contributie betalingen duidelijker op papier te zetten en ten uitvoer te brengen.

Hieronder onze uitgangspunten in zake de contributie bepalingen

  1. Een lidmaatschap loopt vanaf de dag van aanmelding tot 1 juli (zomervakantie).
  2. Een lidmaatschap beëindigen kan twee keer per jaar per 1 Januari  of einde seizoen.
  3. Een lidmaatschap dient opgezegd te worden via mail of persoonlijk bij de leiding/bestuur.
  4. Het eerste contributie bedrag dient voor 1 december te zijn overgemaakt of via incasso te zijn ontvangen.
  5. Indien dit niet het geval is volgt er een mondeling verzoek om het verschuldigde contributie bedrag binnen één maand te voldoen.
  6. Indien hieraan niet wordt voldaan volgt er een gezet tweede aanmaning en indien noodzakelijk, met als gevolg dat het lidmaatschap door SNO wordt beëindigd.
  7. Bij het niet nakomen van bovengenoemde afspraken worden overige verenigingen binnen onze gemeente in kennis gesteld.

Voor vragen omtrent contributie en betalingen kunt contact op nemen met de penningmeester, zie hiervoor de contactpagina.